PDF Print E-mail
Betű méret Nagyobb Kisebb

Vážení podnikatelia, milí záujemci,

srdečne Vás vítame na internetovej stránke podnikateľského inkubátora vo Veľkom Mederi!

V hospodárskom rozvoji mesta Veľký Meder zohráva výstavba podnikateľského inkubátora významnú úlohu. Investícia zameraná na podporu malých a stredných podnikateľov mesta a regiónu získala podporu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet oboch do projektu zapojených partnerov činil 638 610 EUR. Vedúcim partnerom projektu bolo mesto Kapuvár, ktoré nenávratné finančné prostriedky tohto Programu vo výške 433 400 Eur využilo na výstavbu inkubátora na zelenej lúke. K realizácii projektu prispelo mesto Kapuvár z vlastných finančných zdrojov sumou 22 810 Eur.

Veľký Meder získal podporu vo výške 173 280 EUR a to na realizáciu rozvojových aktivít na slovenskej strane hranice. Za pomoci týchto nenávratných zdrojov a vlastných zdrojov mesta bola v roku 2012 zrekonštruovaná už viac rokov chátrajúca budova na Železničnej ulici č. 63vo Veľkom Mederi Takto vytvorený podnikateľský inkubátor bude odteraz ponúkať voľné priestory pre podnikateľské aktivity.

Prostredníctvom tejto webovej stránky plánujeme v budúcnosti podporovať začínajúce podnikateľské subjekty (MSP) pôsobiace v regióne, poskytovať im užitočné informácie a rady. Boli by sme radi, keby ste nás osobne kontaktovali s Vašimi rozvojovými zámermi či nápadmi. Dúfame, že našu webovú stránku budete pravidelne navštevovať s cieľom informovať sa o našich službách.