PDF Nyomtatás E-mail
Betű méret Nagyobb Kisebb

Határon átnyúló inkubációs szolgáltatások létrehozása 
c. projekt bemutatása

Vezető partner: Kapuvár Városi Önkormányzat
Határon túli partner: Nagymegyer/Veľky Meder Város Önkormányzata
A projekt kezdete: 2010. október hó
A projekt befejezése: 2012. október hó
A projekt a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával valósult meg.
A Kapuvár Városi Önkormányzat által elnyert támogatás: 433.400,- EUR.
Nagymegyer Város által elnyert támogatás: 173.280,- EUR

A projekt céljainak, tevékenységeinek bemutatása:

A projekt alapvető célja:

A határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, s ezen keresztül a kezdő vállalkozások megerősítése, fejlesztése, támogatottságának javítása. Közvetlen cél a kezdő vállalkozások segítését célzó inkubátor szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, valamint területi kiterjesztésük lehetőségének megteremtése, az ehhez szükséges regionális (határmenti) partnerség megerősítésével.

A projekt közvetlen célcsoportját egyrészt a kezdő vállalkozások jelentik, amelyek számára szükséges a széleskörű „inkubátor-szolgáltatások” nyújtása, másrészt azok a szervezetek és intézmények, amelyek a határmenti régióban ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, harmadrészt pedig új inkubátorházaknak potenciálisan helyet adó önkormányzatok.

A projekt legfontosabb tevékenységei:

1.) Építkezés. Inkubátorházak létrehozása Kapuváron és Nagymegyeren.
2.) Promóciós tevékenységek, honlap fejlesztése
3.) Vállalkozásfejlesztési konferencia
4.) Vállalkozásfejlesztési tréning
5.) Záró rendezvény megvalósítása
6.) Irodatechnikai eszközök beszerzése

A projekt céljai, eredményei

A projekt megvalósítása révén a következő általános célok eléréséhez kívánunk hozzájárulni:

Határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, a magyar és szlovák vállalkozások közötti kooperáció kibővítése.
Kezdő vállalkozások megerősítése, működésük stabilizálása.
A célrégióban tevékenykedő kisvállalkozások gazdasági erejének, életképességének növelése, s ezen keresztül a határmenti térség gazdasági egyensúlyának elősegítése.
A foglalkoztatás bővítésének segítése a kis- és középvállalkozói szektor irányába.
Kezdő vállalkozások támogatottságának javítása, az általuk igénybe vehető külső források és szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése.
Szlovák vállalkozásfejlesztési tapasztalatok megismerése, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó magyar és szlovák szervezetek közötti partneri együttműködés kiszélesítése.